Strona Główna > Organizacja
Menu BIP
Strona Główna
STRONA GŁÓWNA BIP
MUZEUM
Charakterystyka Muzeum
Status prawny
Statut
Tryb działania
Organizacja
Rada Muzeum
Majątek Muzeum
Rejestry / Inwentarze
Przetargi archiwum
Przetargi
Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej
Dane adresowe
Redakcja
Informacje nie udostępnione w BIP
OFERTA
Wybrana prezentacja
Wystawy
Stałe imprezy artystyczno-kulturalne
Informacje dla zwiedzających
REJESTR ZMIAN
Rejestr Zmian
WYSZUKIWARKA
Organizacja


Regulamin organizacyjny Muzeum PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Krystyna Janota   
wtorek, 26 czerwca 2007

Zmieniony (środa, 08 majaa 2019)
Struktura organizacyjna Muzeum PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Tomasz Dragan   
poniedziałek, 25 czerwca 2007


Struktura organizacyjna Muzeum:

Dyrekcja Muzeum - Dyrektor mgr Dariusz Byczkowski
tel.: 77 416-32-57 wew. 102-103
e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl

Dział Archeologii - kierownik: mgr Władysław Czyżyk
tel.: 77 401-91-09
e-mail: archeologiczny@zamek.brzeg.pl

Dział Historii - kierownik: mgr Anna Techmańska - zastępca dyrektora Muzeum
tel.: 77 401-91-14
e-mail: historyczny@zamek.brzeg.pl

Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego - kierownik: mgr Barbara Fomicz
tel.: 77 401-91-12
e-mail: sztuka@zamek.brzeg.pl

Dział Edukacji, Wydawnictw i Promocji
- kierownik: mgr Teresa Piasecka
tel.: 77 401-91-18
e-mail: oswiatowy@zamek.brzeg.pl

Dział Biblioteczny
- kierownik: mgr Małgorzata Młynarska
tel.: 77 401-91-06
e-mail: biblioteka@zamek.brzeg.pl

Dział Księgowości
- główny księgowy: mgr Magdalena Ulok
tel.: 77 401-91-03 wew. 121
e-mail: finanse@zamek.brzeg.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy
- kierownik: Izabela Miazgowska
tel.: 77 401-91-00Zmieniony (poniedziałek, 29 czerwca 2020)
Organizacja pracy PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Krystyna Janota   
wtorek, 26 czerwca 2007


Bieżące zakresy prac i czynności każdego pracownika Muzeum ustalają zindywidualizowane "Zakresy obowiązków służbowych".
    Natomiast zakresy zadań merytorycznych działów oraz szczegółowe zasady postępowania wszystkich pracowników w zakresie ochrony obiektu zamkowego, muzealiów i innych składników majątkowych Muzeum normują stosowne regulaminy i instrukcje wewnętrzne dyrektora, w tym w szczególności:

 1. Regulamin Organizacyjny Muzeum Piastów Śląskich (MPŚL),
 2. Instrukcja ewakuacji ludzi w MPŚL,
 3. Regulamin dozoru MPŚL przez dozorców-portierów,
 4. Instrukcja dla opiekunów ekspozycji MPŚL,
 5. Regulamin pełnienia dyżuru oświatowego w MPŚL,
 6. Regulamin udostępniania muzealiów w MPŚL,
 7. Regulamin udostępniania zbiorów bibliotecznych MPŚL,
 8. Instrukcja ochrony wartości pieniężnych w MPŚI,
 9. Regulamin kontroli wewnętrznej w MPŚL,
 10. Instrukcja organizacji i ochrony muzealiów w czasie transportu w MPŚL,
 11. Regulamin przenoszenia, przemieszczania i wypożyczania muzealiów w MPŚL,
 12. Instrukcja magazynowej gospodarki materiałowej w MPŚL,
 13. Instrukcja użytkowania instalacji przeciwpożarowej z izotopowymi czujkami dymu i ochrony radiologicznej
  w MPŚL,
 14. Instrukcja obsługi centrali "TELSAP" sygnalizacji pożarowej w MPŚL,
 15. Instrukcja obsługi centrali "CA - 64" elektronicznej instalacji alarmowej przeciwwłamaniowej w MPŚL,
 16. Plan zabezpieczenia obiektu zamkowego w Brzegu w czasie organizowania imprez w pomieszczeniach i na dziedzińcu.