Strona Główna > Przetargi
Menu BIP
Strona Główna
STRONA GŁÓWNA BIP
MUZEUM
Charakterystyka Muzeum
Status prawny
Statut
Tryb działania
Organizacja
Rada Muzeum
Majątek Muzeum
Rejestry / Inwentarze
Przetargi archiwum
Przetargi
Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej
Dane adresowe
Redakcja
Informacje nie udostępnione w BIP
OFERTA
Wybrana prezentacja
Wystawy
Stałe imprezy artystyczno-kulturalne
Informacje dla zwiedzających
REJESTR ZMIAN
Rejestr Zmian
WYSZUKIWARKA
Przetargi
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Izabela Miazgowska   
piątek, 07 września 2018
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu pn.:„Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017 r. lub 2018 r. samochodu towarowo-osobowego o łącznej masie z przewożonym towarem do 3,5 t dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu"
Czytaj więcej...
Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Izabela Miazgowska   
poniedziałek, 03 września 2018
W dniu 03.09.2018 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego miało miejsce otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadaniu pn.: „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017 r. lub 2018 r. samochodu towarowo-osobowego o łączne) masie z przewożonym towarem do 3,5 t dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu".
Czytaj więcej...
Odpowiedź na zapytania z dnia 28.08.2018 r. PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Izabela Miazgowska   
środa, 29 sierpnia 2018
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017r. lub 2018r. samochodu towarowo-osobowego o łącznej masie z przewożonym towarem do 3,5 t dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”
Zmieniony (środa, 29 sierpnia 2018)
Czytaj więcej...
Odpowiedź na zapytania z 27.08.2018 r. PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Izabela Miazgowska   
poniedziałek, 27 sierpnia 2018
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017r. lub 2018r. samochodu towarowo-osobowego o łącznej masie z przewożonym towarem do 3,5 t dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”
Zmieniony (środa, 29 sierpnia 2018)
Czytaj więcej...
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - Dostawy PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Izabela Miazgowska   
piątek, 24 sierpnia 2018
Zakupu wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017r. lub 2018 r. samochodu towarowo-osobowego o łącznej masie z przewożonym towarem do 3,5 t dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.
Zmieniony (piątek, 24 sierpnia 2018)
Czytaj więcej...