Strona Główna > Tryb działania
Menu BIP
Strona Główna
STRONA GŁÓWNA BIP
MUZEUM
Charakterystyka Muzeum
Status prawny
Statut
Tryb działania
Organizacja
Rada Muzeum
Majątek Muzeum
Rejestry / Inwentarze
Przetargi archiwum
Przetargi
Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej
Dane adresowe
Redakcja
Informacje nie udostępnione w BIP
OFERTA
Wybrana prezentacja
Wystawy
Stałe imprezy artystyczno-kulturalne
Informacje dla zwiedzających
REJESTR ZMIAN
Rejestr Zmian
WYSZUKIWARKA
Tryb działania PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Krystyna Janota   
poniedziałek, 25 czerwca 2007


Tryb działania Muzeum Piastów Śląskich
 1. Muzeum realizuje cele poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwacje i upowszechnianie zbiorów
  z zakresu:
  1. działalności politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej i artystycznej Piastów Śląskich,
  2. funkcjonowania tradycji piastowskiej na Ziemiach Polskich,
  3. dziejów Ziemi Brzeskiej.

 2. Do zadań Muzeum należy w szczególności:
  1. gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych,
  2. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów oraz materiałów dokumentacyjnych,
  3. zabezpieczanie, konserwowanie muzealiów i w miarę możliwości zabezpieczanie stanowisk archeologicznych,
  4. przechowywanie zgromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i pełne bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych,
  5. organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych,
  6. opracowywanie, organizowanie wystaw i ekspozycji stałych, i czasowych,
  7. organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalno-oświatowej i popularyzatorskiej,
  8. prowadzenie fachowej biblioteki,
  9. udostępnianie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych oraz udzielanie informacji dla celów naukowo-badawczych, i popularyzatorskich,
  10. publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu swojej działalności.
  11. współpraca z osobami fizycznymi, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie objętym swoja działalnością.
  12. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania Muzeum i organizowania na Zamku Piastowskim imprez i uroczystości o charakterze państwowym, społecznym, naukowym, artystycznym, i kulturalnym.
« wstecz   dalej »